Gallery 1 / Galleri 1

Fine art photography and Giclée / Kunstfoto Galleri 1
(denne siden)
Galleri 2
(Inkl. div. info)
Galleri 3
Kommentarer..?     Comments..?   (DISQUS commentfield at the bottom of this site)
  See "Galleri 2" for various information about the images    Se "Galleri 2" for diverse informasjon om bildene

2039 Rose, avflasset/ Rose, peeled

Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)


 

3552 Mølen / Mølen (HDR)

Beach of rolling stones  (Wikipedia-link)


1210 Rogneblader, avfallsede / Rowan leaves, peeled


3927 Blått nettverk / Blue nettwork

Study the details in this crop /
Studer detaljene i dette utsnittet

Flammende nettverk / Flaming network

Study the details in this crop /
Studer detaljene i dette utsnittet

Fliser, røde / Tiles, red

Study the details in this crop /
Studer detaljene i dette utsnittet

Mange variasjoner, av flere av mine bilder/komposisjoner, er tilgjengelige (farger, utsnitt, størrelser m.m.).

Many variations, for many of my images/compositions, are available (colors, crops, sizes etc.).


Fliser, grønne / Tiles, green

Study the details in this crop /
Studer detaljene i dette utsnittet
Click on images to see a larger version Klikk på bider for å se en forstørrelse

1393 Løvetann / Dandelion

Taraxacum officinale
Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)

 

Study the details in this crop /
Studer detaljene i dette utsnittet

1393 Løvetann FR / Dandelion FR

Study the details in this crop /
Studer detaljene i dette utsnittet

Øye / Eye
1257 Rosetorner / Rose thornes1257FR  Rosetorner FR/ Rose thornes FR1337 FR Grønnt blad FR / Green leaf FR


Study the details in this crop /
Studer detaljene i dette utsnittet1337 FR2 Blått blad FR / Blue leaf FR4381 Luksefjell / Luksefjell (Norway)
3-4 min exposure. The light is from Skien city, 15 km away. It was so dark that I couldn't see the ground I was standing on.


4381FR Luksefjell FR / Luksefjell FR

 

Lilla blomst, FR / Purple flower, FR
Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)


1511 Lilla blomst / Purple flower
Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)
1445 Sløkeknopp / Wild angelica
(Angelica sylvestris).
Ca 2 cm.
Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)

1445 Sløkeknopp FR / Wild angelica FR
(Angelica sylvestris
).
Ca 2 cm.1490 Einer / Juniper
(Juniperus communis
).
Mølen, Norway. Very windy place.
30-40 cm high, 3-4 m long
.
1490 Einer FR1 / Juniper FR1


1490 Einer FR2 / Juniper FR2
1231 Tømmerstokk / Timber log


 

1239 Tømmerstokk / Timber log


 

1244 Barlind / English yew (Taxus baccata)


 

0241 Løv og himmel, rød og blå / Leaves and sky, red and blue4351 Eng / Field
3666 Fyrverkeri / Fireworks


Mange variasjoner, av flere av mine bilder/komposisjoner, er tilgjengelige (farger, utsnitt, størrelser m.m.).

Many variations, for many of my images/compositions, are available (colors, crops, sizes etc.).

2039  Rose, sort med dråper / Rose, black with droplets Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)


Mange variasjoner, av flere av mine bilder/komposisjoner, er tilgjengelige (farger, utsnitt, størrelser m.m.).

Many variations, for many of my images/compositions, are available (colors, crops, sizes etc.).


Rose focus stacking parcment paper

1574PM  Rose på pargament / Rose on parchment

Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)


1574PA Rose, popart / Rose, popart

Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)


1574BW Rose, sorthvit/ Rose, B&W

Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)


1574 Rose, "NetCom-farger"/ Rose, "NetCom-colors" Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)1574 Rose BW II / Rose BW II


 

1574 Rose abstrakt / Rose abstract


1574 Rose dyprød / Rose deep red


1574 Rose fargeskift / Rose color shifted


1574 Rose, fruktpensel/ Rose, fruit brush


1574 Rose med dråper / Rose with droplets

Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)


2207 Rose / Rose

Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)


1210 Rogneblader / Rowan leaves

Sorbus aucuparia

Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)1210FR1 Rogneblader / Rowan leaves1210FR2 Rogneblader / Rowan leaves

(1210FR2)
Study the details in this crop /
Studer detaljene i dette utsnittet

1210FR3 Rogneblader / Rowan leaves


 

1210Y Rogneblader / Rowan leaves


1518 Prestekrage/Oxeye daisy
Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)

Study the details in this crop /
Studer detaljene i dette utsnittet2139 Caprifolium

Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)
2139 Caprifolium

Focus stacked (large DOF/dybdeskarphet)
1731 Brennende glødetråd /burning filament


 

1004 Betongoverflate, abstrakte farger / Concrete surface, abstract colors


 

9159 Fliser på vegg / Tiles on wall
(crop from huge image)


 

9159 Fliser på vegg, rød / Tiles on wall, red9159 Fliser på vegg, eød, avflasset / Tiles on wall, red, peeled

 
   

Warning: Viewing these pictures on an uncalibrated monitor will render colors, brightness and hue unrealistically. Read about monitor calibration here. I Use that equipment.
Advarsel: Betraktning av bilder på en ukalibrert montor vil gjengi lysstyrke og fargetone på en urealsistisk måte. Les om monitor kalibrering her (eng.) Jeg bruker det utstyret.)

comments powered by Disqus