Gallery 2 / Galleri 2

Fine art photography and Giclée / Kunstfoto Galleri 1
Galleri 2
(denne siden)
Galleri 3

 

  The text on this page is in both English  and Norwegian    Teksten på denne siden er både på norsk og engelsk
Click on images to see a large version (apprx. 1550/1900 x1550px). The image you buy will of course not have the "BjoneFoto.no" imprinted.

Many of the abstract images can be presented either in portrait or landscape orientation. They are marked L/P

Klikk på bildene for å se store utgaver av bildene (ca 1550/1900 x 1550px)versjon. Bildet du kjøper vil selvfølgelig ikke ha "BjoneFoto.no" påtrykket.

Mange av de abstrakte bildene kan presenteres enten stående (portrett) el. liggende (landskap). Disse er merket L/P

1407: Ball of stonetreads, B&W, tinted / Steinnøste, sorthvit, tonet

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

1407: Ball of stonetreads, colored / Steinnøste, farget


1407: Ball of "stonetreads", brown / Steinnøste, brun


T113 Tulip / Tulipan

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T120 Halogen bulb / Halgonepære

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

1316 Yellow flower / Gule blomster

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet


1055 Dandelion / Løvetann

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

 

T124 Spidernet, blue/ Edderkoppnett, blå

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T124 Spidernet, B&W, tinted/ Edderkoppnett, sorthvit, tonet

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T124 Spidernet, green/ Edderkoppnett, grønn

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T124 Spidernet, red/ Edderkoppnett, rød

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T104 Tromsoe palm / Tromsøpalme

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T106 Autumn oak / Høsteik

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T107 Soap bubbles /Såpebobler

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T115 High and stoned / Høy og stein

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T111 Cherry blossoms, red / Kirsebærblomster, røde

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T111 Cherry blossoms, pink / Kirsebærblomster, rosa


T118 Fruitsalad / Fruktsalat

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T112 Lurven /Lurven

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet
All images with blue numbers are compositions/ digital manipulations. Many of them contains superfine and special details. You can see a large, full resolution sample here. (Make sure you view it "100%", an not "scaled to fit window").

There are also large, full resolution samples for many of the images so you can study the details.

Alle bilder med blå nummer er komposisjoner/ manipuleringer. Mange av dem inneholder svært "fine" og spesielle detaljer. Se et eksempel i full oppløsning her. Pass på at du ser det i "100%" og ikke "tlpasset til vindu").

Det finnes også utsnitt i full i oppløsning for mange av bildene så du kan studere detaljene.

Full size crop from "1085 Dandelion" / Fullstørrelse utsnitt fra nr. "1085 Løvetann"

 
Warning: Viewing these pictures on an uncalibrated monitor will render colors, brightness and hue unrealistically. Read about monitor calibration here. I Use that equipment.
Advarsel: Betraktning av bilder på en ukalibrert montor vil gjengi lysstyrke og fargetone på en urealsistisk måte. Les om monitor kalibrering her (eng.) Jeg bruker det utstyret.)

 

What kind of  frame?

Hva slags ramme?

Jeg kjøper rammelister fra InterART. Nedenfor ser du et bittelite utvalg av "standardlister" som jeg valgt for å presentere mine bilder. Alle listene er i treverk.

V.nr. 5410-6011. 22 mm tinn, 33 mm matt sort på siden

V.nr. 7019-BVF. 70 mm. Sort, gull og sølv

Click on images to see a larger version Klikk på bider for å se en forstørrelse

V.nr. 3296 JBS. 38 mm bredde, Matt sort og tinn.

V.nr. 3355-4650. 20 mm bred, 32 mm høy. Matt sort

Sort, hvit eller farget passepartout?

Det finnes et stort utvalg farger å velge mellom for passepartout. Hvit (d.v.s. varmhvit) og matt sort er det mest vanlige å velge, men i noen tilfeller kan det passe med andre farger.

Black, white or colored mat board?

There are a large number of mat board colors to choose from. White (i.e. warm white) and matt black is the the most commonly used, but in some cases other colors can be suitable

Click on images to see a larger version Klikk på bider for å se en forstørrelse

 

 

See my galleri of infrared images / Se mitt galleri med infrarøde bilder

 

1316 Cotton water / Bommulsvann


3312 Three mushrooms / Tre sopper

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

3312 Three mushrooms / Tre sopper

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet


 

2180 Flowerfield and borch / Blomstereng og bjørk

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

0976 Blue stones/ Blå steiner


Click on images to see a larger version Klikk på bider for å se en forstørrelse

0976 Turquoise stones/ Turkise steiner

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T100 Sunset / Solnedgang
Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T101 Red flower / Rød blomst
Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T102 Autumn leaves / Høstløv

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

Click on images to see a larger version Klikk på bider for å se en forstørrelse

T103 Winter scenery / Vinterlandskap

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T105 Icecubes in Cola / Isbiter i Cola

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

T108 Leaf / Blad

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

Click on images to see a larger version Klikk på bider for å se en forstørrelse

T116 Pineshoot /Furuskudd

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet


You can choose frametype, photosizes and matboard colors. Du kan selv velge rammetype, fotostørrelser og  passpartoutfarger.