Gallery 3 / Galleri 3

Fine art photography and Giclée / Kunstfoto Galleri 1
Galleri 2
(Inkl. div. info)
Galleri 3
(denne siden)
  See "Galleri 2" for various information about the images    Se "Galleri 2" for diverse informasjon om bildene

 

 


 
4..

 

1..

F...   

Warning: Viewing these pictures on an uncalibrated monitor will render colors, brightness and hue unrealistically. Read about monitor calibration here. I Use that equipment.
Advarsel: Betraktning av bilder på en ukalibrert montor vil gjengi lysstyrke og fargetone på en urealsistisk måte. Les om monitor kalibrering her (eng.) Jeg bruker det utstyret.)