Gallery, infrared images/ Galleri infrarøde bilder

  The text on this page is in both English  and Norwegian    Teksten på denne siden er både på norsk og engelsk
Click on images to see a 1200 pixel version. The image you buy will of course don't have any imprint.

Many of the abstract images can be presented either in portrait or landscape orientation. They are marked L/P

Klikk på bildene for å se en 1200 piksel versjon. Bildet du kjøper vil selvfølgelig ikke ha noe påtrykk.

Mange av de abstrakte bildene kan presenteres enten stående (portrett) el. liggende (landskap). Disse er merket L/P

0849 Bouquet, infrared / Bukett, infrarød


0855 Bouquet, infrared, BRG / Bukett, infrarød, BGR


0855 Bouquet, infrared, GBR / Bukett, infrarød, GBR

Study the details in this 1600x1600px crop /
Studer detaljene i dette 1600x1600 px utsnittet

 

 

Warning: Viewing these pictures on an uncalibrated monitor will render colours, brightness and hue unrealistically. Read about monitor calibration here. (I Use that method/equipment).
Advarsel: Betraktning av bilder på en ukalibrert montor vil gjengi lysstyrke og fargetone på en urealsistisk måte. Les om monitor kalibrering her (eng.) Jeg bruker det utstyret/metode.)

0865 Cotton water / Bomullsvann

 

 

0942 Solum kirkegård