Mølen
Mitt "tilfluktsted" på fritiden
  Some parts of this page is in English
(Text in red) 

"Mølen i Larvik i Vestfold er del av en endemorene fra istiden, det store raet som strekker seg fra Finland gjennom Sverige og langs norskekysten helt til Kolahalvøya."
(Sakset fra Wikipedia)

"Mølen is Norway's largest beach of rolling stones, and is a part of Vestfoldraet: the terrain left behind after the end of the most recent Ice age around 10,000 years ago."
(From Wikipedia)
1

En av de 230 gravene for høvdinger og tjenere
Klikk på bildene for forstørrelser (vanligvis 1600x ca 1060 piksler). Originalene er stort sett 21 megapiklser.
Mange av bildene er av typen HDR.
Utstyr: Hovedsakelig Canon EOS 5D Mk II, Canon 17-40 mm L, Canon 70-200 F2.8 mm IS


Click on the images for enlargments (usually 1600x 1060 pixels). Originals are mostly 21 megapixels.
Many of the images are made with HDR

Equipment: Mostly Canon EOS 5D Mk II, Canon 17-40 mm L, Canon 70-200 F2.8 mm IS
 2

Jeg parkerer min bobil  på den store parkeringsplassen i helgene og nyter alt Mølen har å by på; sjøluft, bruset fra havet, en fascinerende natur, og ikke minst, en masse fotomotiver.
3

Mange mennesker besøker Mølen for rekreasjon og turer langs de mange stiene
4

Rullesteinstranda
The rolling stone beach
5

En flott presentasjon av steiner funnet innenfor Storbreens utbredelse.
A great presentation of stones found within the borders of Storbreen (The Great Glacier)
6


Litt fototeknisk info om dette bildet
(og for mange av de andre på denne siden):
HDR-bilde. 3 bilder satt sammen til ett (ett normaleksponert, ett undereksponert, ett overeskponert). Lang lukkertid (ca 1-5 sek) gir "bommulsvann". Dobbelt polarisasjonsfilter ("ND 1-ca 20"). Stativ, fjernutløser.


A little fototechnical info about this image
(and for many of the other images on this page):

HDR-image. 3 images combined (one normal exposure, one underexposed, one overexposed). Long shuttertime (ca 1-5 sec) gives "blurred water" ("cotton water" as I call it..). Dual polarizer filter ("ND 1-ca 20"). Tripod, remote shutter release.
7

Alle steinene på et bilde (NB! 3.000 piksler!)

All the stones in one image (NB! 3.000 pixels!)

Bildet i full oppløsning her (NB! 15.000 piksler/14 mB (ca 2.5m printstørrelse!). Betraktning i Internet Explorer fungerer fint, men ikke i min Firefox.(Høyreklikk da og velg "Lagre link som..")The image in full resolution here (NB! 15.000 pixels/14 mB, ca 8 feet printsize!)
Viewing in Internet Explorer works fine, but not in my in Firefox. (Rightclick and choose "Save link as..")
8

Det er masse ærfugl på Mølen.
There are lots of Common Eider at Mølen.
9
10

Mølen ligger helt ubeskyttet mot vind fra Skagerak, noe vegetasjonen bærer preg av.
Mølen is directly exposed to wind from the Skagerak sea, which the vegetation.is characterized by.
11

Forvridd furu. Bøyd, men ikke knekket...

Twisted pine. Bent, but not broken...
12

13

Hardfør, gammel Einer. 100 år gammel? 3-4 m lang, 30 cm høy. Nær strandkanten.

Tough, old juniper. 100 years old..? 10-13 feet long, 1 feet high. Close to the seafront.

Latin: Juniperus communis
14
15
16
17

Sløke/ Wild angelica
(Angelica sylvestris)
18
19
20

Infrarødt bilde (konvertert kamera)
Infrared image (converted camera (by LifePixel)
21

Infrarødt bilde (konvertert kamera)
Infrared image (converted camera (by LifePixel)
22

Mølen har også jordbruksområder
23

Gulrotåker. Carrot field
24
25
26

Pollen og litt rustrød avrenning fra jordene gir fine farger...
Pollen and rustred run-off from the fields makes om nice colors...
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3839


Venstre: Dette er omtrent så mørkt det var når de 7 bildene ble tatt for å lage HDR bildene nr 38 og 39. 11.juni 2012 kl. 23.15.
Dette bildet: 2 sekunder,  F13, ISO 100. Lengste exsponering 108 sekunder.

Left: This is about how dark it was when I shot the 7 images to make the HDR images #38 & 39. June 11th 2012, 23.15.
This image: 2 seconds, F13, ISO 100. Longest exposure 108 seconds.
40
41
42
43

Kan du se skogen..:?
Can you see the forest..?
   

Updated juni 14, 2012 08:54